Aktuální počasí

Aktuální počasí

Czech Hotel Awards

Naučné stezky

Přírodními, ale také vinařskými a historickými zajímavostmi Mikulovska Vás provede několik naučných stezek, navazujících na systém značených pěších a cyklistických tras.

Naučná stezka „židovskou čtvrtí“

Vedení trasy: Mikulov (Husova ulice – Hřbitovní náměstí, židovskýhřbitov)

Délka trasy: 1 km

Naučná stezka vás seznámí s historií židovské obce v Mikulově. Na naučné stezce jsou umístěny 3 informační tabule a označeno a podrobně popsáno je třináct domů v bývalém židovském ghettu. Součástí stezky je i proslulý židovský hřbitov, který patří k největším a nejvýznamnějším v České republice. Trasa naučné stezky vede centrem města a je napojena na pěší turistické trasy (červená a modrá) a cyklotrasu.


Naučná trasa „Umění bez hranic“

Vedení trasy: Mikulov (náměstí – Svatý kopeček – Kozí hrádek – židovský hřbitov)

Délka trasy: 4 km

Na naučné stezce se na 6 zastaveních seznámíte s historií a stavebním vývojem Mikulova, prohlédnete si starobylé památky i umělecká díla.


Naučná stezka „Turold“

Vedení trasy: Mikulov (lom Turold – geopark)

Délka trasy: 300 m

Naučná stezka Turold, obnovená v roce 2000, je umístěna na upraveném dně bývalého lomu na Turoldu. Nyní je zde přírodní rezervace. Na 8 panelech získáte informace o gologické stavbě, zvířatech a rostlinách, o speleologii, paleontologii a ochraně přírody. Na naučnou stezku navazuje geopark představující 17 základních hornin.


Naučná „archeologická stezka“

Vedení trasy: Dolní Věstonice – Pavlov

Délka trasy: 5 km

Naučná stezka prezentuje archeologické památky z období paleolitu (“lovci mamutů”), doby římské a raného středověku. Naučná stezka má 8 zastavení.


Naučná stezka „Děvín“

Vedení trasy: Soutěska (příchod z Klentnice po červené značce) – Děvičky (příchod z Pavlova po zelené nebo z Dolních Věstonic po červené) – Martinka – Děvín

Délka trasy: naučná stezka má 4 okruhy, celková délka je 11 km

Na 15 zastaveních se dozvíte informace o flóře a fauně Pálavy, o její geologické stavbě, o historii krajiny, myslivosti nebo péči o chráněná území.

 

Putování za vínem

Mikulovsko je kolébkou vinařství na Moravě. Vinná réva se tady pěstuje v každé obci. Vinice a vinné sklepy spojuje síť vinařských stezek a nechybí ani naučné stezky zaměřené na tuto oblast. Víno můžete ochutnat při návštěvě vinných sklepů a vinoték nebo při některé z mnoha akcí, jako jsou dny otevřených sklepů, výstavy vín a vinobraní.


Mikulovská vinařská stezka

Vedení trasy: Mikulov (zámek, vinařská expozice) – Březí – Dobré Pole – Nový Přerov (odbočka k hraničnímu přechodu do rakouského Alt Prerau) – Brod nad Dyjí (odbočka k naučné vinařské stezce Stará hora) – Pasohlávky (koupání) – Ivaň – Strachotín – Dolní Věstonice (archeologická expozice) – Pavlov (barokní nadsklepní domy, obecní vinotéka) – Milovice – Bulhary – Lednice (zámek, park) – Hlohovec (Hraniční zámeček, sklepní kolonie Šulaperk) – Valtice (zámek, park, Salon vín ČR) – Úvaly – Sedlec –Mikulov

Délka trasy: 82 km

Na cyklotrase uvidíte krásnou přírodu Dunajovických kopců, hladinu Novomlýnských nádrží, Pavlovské vrchy, lužní les podél Zámecké Dyje i věhlasný Lednicko-valtický areál.


Vinařská naučná stezka „Mikulov“

Vedení trasy: Mikulov – Bavory – Perná – Horní Věstonice – Dolní Věstonice – Pavlov – Klentnice – Mikulov

Časová náročnost: pěšky (7–8 hod.), na kole (4–6 hod.), autem (2–3 hod.)

Délka trasy: 20 km

Tematická naučná stezka vás seznámí s historií kraje pod Pálavou, kraje bohatých tisíciletých vinařských tradic. Trasa je značená a vybavena 17 informačními panely. Výchozím bodem stezky je parkoviště u Komerční banky kousek pod mikulovským Náměstím, kde se také nachází první panel s úvodními informacemi. Odtud se vyráží přes městské centrum na Kostelní náměstí, kde jsou připraveny informace o mikulovské vinařské oblasti. Tady se dá udělat odbočka na zámek a do jeho sklepení, v němž se nachází jeden z největších historických sudů v Evropě (obsah 101 tis. l). Další cesta vede ven z města směrem k vinařským obcím ležícím přímo pod Pálavou.
V Bavorech vás panel seznámí s historií této vinařské obce. Z Bavor budete pokračovat polní cestou dále do Perné, sídla známé vinařské šlechtitelské stanice. Cesta pokračuje dál přes Horní Věstonice (panel o historii obce) do slavnějších Dolních, místa nálezu světoznámé Věstonické venuše. Tady najdete nejen archeologickou expozici, ale také panel s mapou naučné stezky a informace o historii této vinařské obce. Z Věstonic trasa pokračuje do Pavlova. Bohatství architektonických památek činí z Pavlova jednu z nejzachovalejších vinařských obcí a jedinečnou památkovou rezervaci. Za vidění stojí hlavně historické sklepní domy v České ulici, ale neměli byste minout ani obecní vinotéku. Jak se dozvíte z informačního panelu, v Pavlově působí také ekologičtí producenti hroznů a certifikovaného biovína. Poslední část vinařské stezky vede lesem z Pavlova po silnici do Klentnice, ležící pod zříceninou Sirotčího hradu. Zde se také na křižovatce k Perné nachází poslední, sedmnáctá tabule s mapou, uzavírající soubor informačních panelů.


Pavlovské vinice a vinné sklepy

Vedení trasy: Pavlov

Délka trasy: 3 km

Naučná stezka seznamuje s vinařskou obcí Pavlov, historií pavlovských vinic a zdejšího vinařství. Trasa je značená, najdete na ní 7 informačních panelů. Přes léto můžete využít nabídky místních vinařů a navštívit vždy jeden z otevřených vinných sklepů.


Stará hora

Vedení trasy: Novosedly (vinice Vinařství Marcinčák)

Délka trasy: 3,5 km

Vinařská naučná stezka Stará hora vás zavede do vinic ve viniční lokalitě Stará hora, vrchu nedaleko Novosedel. Ve vinicích je umístěno 11 panelů, které populární formou informují o historii a současnosti pěstování vinné révy v této lokalitě.

 
 

Wellness hotel Galant je ideální místo pro romantické a rodinné pobyty, malé i velké kongresy a společenské akce

Zašlete nám nezávaznou poptávku ještě dnes!

Tento web využívá soubory cookies.